Bilde av Stål Bjørkly
Stål Bjørkly, Spesialrådgiver
Regionalt kompetansesenter SIFER

Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi


– Behandling/forebygging av vold

– Risikovurdering-/risikohåndtering

– Psykose og vold


Stål Bjørkly
Spesialrådgiver
Regionalt kompetansesenter SIFER
Fagområde
Fengselspsykiatri / Partnervold
Prosjekter
Publikasjoner
Ytterligere informasjon