Bilde av Stål Bjørkly
Stål Bjørkly, Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi

– Behandling/forebygging av vold

– Risikovurdering-/risikohåndtering

– Psykose og vold


Stål Bjørkly
Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi
Fagområde
Fengselspsykiatri / Partnervold
Prosjekter og publikasjoner
Ytterligere informasjon