Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

SAM (Stalking Assesment and Management)

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 14. December 2017

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management». I denne manualen får man beskrevet arbeidsmetoden som kalles…

Les mer

ARMIDILO

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 31. January 2018

ARMIDILO er et strukturert klinisk instrument for vurdering av vold som består av tretti faktorer som er funnet å korrelere med risiko for vold hos mennesker med psykisk utviklingshemning og redusert kognitiv kapasitet.

Les mer

PATRIARK

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 8. April 2019

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Arbeidsmetoden for PATRIARK består av fem trinn som beskrives grundig i manualen. Denne er en…

Les mer