Verktøy / Psykometri

Brøset Violence Checklist (BVC)

Kategori: Psykometri / Sist oppdatert den 24. October 2016

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd. BVC er utviklet…

Les mer

Hayes Ability Screening Index

Kategori: Psykometri / Sist oppdatert den 16. April 2013

Hayes Ability Screening Index (HASI) ble utviklet av professor Susan Hayes, University of Sydney i 2000. Målet med instrumentet er å bedre identifisering av psykisk utviklingshemning. I sikkerhetspsykiatri, sakkyndig vurdering og i kriminalomsorg blir psykisk utviklingshemning oftest ikke identifisert, og dette svekker kvaliteten i behandlingen og rehabiliteringen

Les mer