Verktøy / Metode

Early Recognition Method

Kategori: Metode / Sist oppdatert den 25. June 2013

ERM er utviklet for å kunne identifisere og intervenere basert på kunnskap om pasientens forvarsler på voldseskalering.

Les mer