Verktøy / Diagnostiske verktøy

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)

Kategori: Diagnostiske verktøy / Sist oppdatert den 27. November 2013

PCL-R (Hare, 1991, 2003) er utvilsomt den mest anerkjente og grundigst evaluerte manualbaserte sjekklisten som er tilgjengelig for å kartlegge symptomer på psykopati.

Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommennskelige stil og følelsesmessige…

Les mer