Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

Promoting Risk Intervention by Situational Management (PRISM)

Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 14. December 2017

Det finnes flere ulike tilnærminger til vurdering av voldsrisiko, de fleste begrenset ved at de nesten utelukkende fokuserer på individuelle risikofaktorer.

PRISM ble utviklet for å legge til rette for vurdering av de situasjonsbetingede risikofaktorer for institusjonsvold. Disse retningslinjene er beregnet for bruk i det som kan betegnes som "lukkede miljøer". Det vil si for eksempel fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger. PRISM er relevant også i andre lignende miljøer, for eksempel allmenpsykiatriske avdelinger, barnevernsinstitusjoner, sikrede bomiljø og omsorgsboliger.

Bruk av PRISM følger SPJ-tradisjonen og omfatter 6 trinn: 1) Innhenting av informasjon, 2) Vurdering av risikofaktorer, 3) Risikoscenarier, 4) Prioritering, 5) Strategier for risikointervensjon og 6) Formidling av risiko. I PRISM er det 21 risikofaktorer fordelt på 5 områder som vist i modellen under. I tillegg kan andre kasusspesifikke risikofaktoere legges til.

Norsk oversettelse

PRISM er oversatt til norsk gjennom et samarbeid mellom de tre reginale kompetansesentrene. Oversettelsegruppen har bestått av Roger Almvik, Harald Aulie, Christine Friestad, Knut Rypdal, Steffen Stamnes og Leif Waage. I tillegg har det vært en referansegruppe bestående av Geir Olsen, Gunnar Eidhammer, Stig Arild Skretting, Per Sigurd Våge, John Vegard Leinslie og Erik Risnes.

Kompetansesentrene vil jevnlig holde arbeidsseminar for opplæring i bruk av PRISM.

Bestilling
Ved bestilling må du bruke denne lenken: BESTILLINGSSIDE
Brukermanualen koster kr. 250,- og må betales med kort på nettløsningen
Kontaktperson er Steffen Stamnes
Tlf: 55 95 83 06
E-post: steffen.stamnes@helse-bergen.no

PRISM har fått nye ressurssider: www.prism-network.no

Til nedlasting: