Verktøy / Psykometri

Hayes Ability Screening Index

Psykometri / Sist oppdatert den 16. April 2013

Hayes Ability Screening Index (HASI) ble utviklet av professor Susan Hayes, University of Sydney i 2000. Målet med instrumentet er å bedre identifisering av psykisk utviklingshemning. I sikkerhetspsykiatri, sakkyndig vurdering og i kriminalomsorg blir psykisk utviklingshemning oftest ikke identifisert, og dette svekker kvaliteten i behandlingen og rehabiliteringen.  HASI er et instrument utviklet for å brukes av alle yrkesgrupper i kriminalomsorgen og psykisk helsevern. HASI foreligger i Norsk og validert utgave. 

Kontakt Erik Søndenaa for mer informasjon