Verktøy / Psykometri

Brøset Violence Checklist (BVC)

Psykometri / Sist oppdatert den 24. October 2016

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd. BVC er utviklet med tanke på at voldelige hendelser sjelden skjer uten forutgående varsels- eller faresignaler. Sjekklisten er en av få validerte verktøy i sitt slag tilpasset her-og-nå-situasjoner og som har testet vitenskapelig gjennom bl.a. 2 RCT-studier.

Det er utviklet et eget e-læringsprogram på flere språk samt en app for android og Iphone tilgjengelig i henholdsvis Google Play og App store.
BVC er også tilgjengelig som programvare for bruk i sykehus og institusjoner via programvarefirmaet  frenzs.nl og programpakken Re-Act