Verktøy / Strukturert klinisk risikovurdering

ARMIDILO

Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 31. January 2018

Faktorene er inndelt i kategoriene ”Personal/miljø-faktorer” og ”klientfaktorer”. Begge kategoriene er igjen delt inn i ”stabile” og ”akutte” faktorer. Skåring av de enkelte leddene gjøres på en skala fra -2 (beskyttende) via 0 (ingen problem) til +2 (problematisk).

ARMIDILO skåres ved hjelp av innhentet informasjon og et tilhørende intervju av personal/nærpersoner. Målet er å identifisere forhold hos den utviklingshemmede, hans/hennes miljø og i samspillet mellom disse som øker risiko for fremtidig vold. Dette sammenstilles i en risikovurdering med fokus på spesifikke risikoscenario og en tilhørende anbefaling av håndtering og behandling.

Det anbefales at bruk av ARMIDILO komplementeres av andre forskningsbaserte risikovurderingsinstrumenter som HCR-20, SVR-20, RRASOR eller Static-2002R.

For informasjon om rettigheter og undersøkelser av prediktiv validitet, se fagenheten.no

ARMIDILO er oversatt til norsk av Øverland, Tsakem og Revis (2013) og rettighetene innehas av Sentral Fagenhet, avdeling Brøset