Verktøy

Det er utarbeidet en rekke verktøy og screeningsmetoder som er nyttige for fagfeltet. Les mer om dem her.

SAM (Stalking Assesment and Management)

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 14. December 2017

SAM er retningslinjer for vurdering og håndtering av risiko knyttet til stalking. Forfattere av SAM er P.Randall Kropp, Stephen D. Hart og David R. Lyon. SAM står for «Stalking Assesment and Management». I denne manualen får man beskrevet arbeidsmetoden som kalles…

Les mer

V-RISK-POL

Kategori: / Sist oppdatert den 18. September 2017

Informasjon om V-RISK-POL

Denne sjekklisten er utarbeidet som en hjelp til politiansatte for å vurdere risiko i nær og noe fjernere framtid hos personer som anholdes for vold eller trusler om vold.

Information about V-RISK-POL

This checklist has been prepared as a help for police officers and officials to assess the risk of violence in the near and somewhat distant future in persons arrested for violence or threats of violence.

Les mer

ARMIDILO

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 31. January 2018

ARMIDILO er et strukturert klinisk instrument for vurdering av vold som består av tretti faktorer som er funnet å korrelere med risiko for vold hos mennesker med psykisk utviklingshemning og redusert kognitiv kapasitet.

Les mer

CAPP (Comprensive Assessment of Psychopathic Personality)

Kategori: / Sist oppdatert den 20. December 2013

CAPP er en relativt nytt begrepskart som er ment å belyse de antatt mest sentrale kjennetrekkene eller symptomene ved psykopati. CAPP ble utviklet av Stephen Hart, David Cooke og Caroline Logan på oppdrag fra den engelske stat, som trengte et et kartleggingsverktøy…

Les mer

Brøset Violence Checklist (BVC)

Kategori: Psykometri / Sist oppdatert den 24. October 2016

Brøset Violence Checklist (BVC) er en 6-punkts sjekkliste som skal bidra til at helsepersonell lettere kan forutsi voldelig atferd i et kortsiktig perspektiv (de neste 24 timene) og gjennom dette forhindre og forebygge uønsket og farlig atferd. BVC er utviklet…

Les mer

Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)

Kategori: Diagnostiske verktøy / Sist oppdatert den 27. November 2013

PCL-R (Hare, 1991, 2003) er utvilsomt den mest anerkjente og grundigst evaluerte manualbaserte sjekklisten som er tilgjengelig for å kartlegge symptomer på psykopati.

Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommennskelige stil og følelsesmessige…

Les mer

PATRIARK

Kategori: Strukturert klinisk risikovurdering / Sist oppdatert den 8. April 2019

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Arbeidsmetoden for PATRIARK består av fem trinn som beskrives grundig i manualen. Denne er en…

Les mer

Hayes Ability Screening Index

Kategori: Psykometri / Sist oppdatert den 16. April 2013

Hayes Ability Screening Index (HASI) ble utviklet av professor Susan Hayes, University of Sydney i 2000. Målet med instrumentet er å bedre identifisering av psykisk utviklingshemning. I sikkerhetspsykiatri, sakkyndig vurdering og i kriminalomsorg blir psykisk utviklingshemning oftest ikke identifisert, og dette svekker kvaliteten i behandlingen og rehabiliteringen

Les mer