Undervisning / Historie

Foto: arkiv

Psykiatri, kriminalitet og samfunn 1850 - 2000

Tema: Historie

I 1978 hjalp en lege en pasient å rømme fra Reitgjerdet sykehus. Pasienten var dømt til sikring og vurdert som farlig for samfunnets sikkerhet. Rømningen var iscenesatt for å trekke oppmerksomheten mot kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien. En rekke kritikkverdige forhold i institusjonspsykiatrien ble avdekket de neste årene og det psykiatriske helsetilbudet i Norge ble fullstendig omdannet. Hvordan kunne inhumane forhold og systematiske overgrep få lov til å utvikle seg over lengre tid innenfor en samfunnssektor der tusenvis av mennesker var helsearbeidere og pasienter?

Mer info