Undervisning

Blom-kommisjonen (1980): Rapport om forholdene ved Reitgjerdet sykehus

Tema: Historie

Fra  granskingskommisjonen som ble nedsatt ved kongelig resolusjon 29. februar 1980 og avgitt 31. august 1980

Her er en elektronisk utgave av rapporten

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 1. October 2014 av Christian Lauvrud