Undervisning

C-kurs

Tema:

Sifer ved Kompetansesenteret i Oslo avholder for tiden en C-kursrekke på fire delseminarer. Delseminar 1 ble avholdt høsten 2016, dvs. at siste delseminar blir avholdt våren 2018.

Det vil antagelig bli startet opp en ny kursrekke høsten 2018.

Forespørsler kan rettes til kursansvarlig på Kompetansesenteret i Oslo

Marianne Løkken loekke@ous-hf.no tlf. 22029220

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 4. April 2017 av Martin Bjørnstad