Tvang

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

MAP -  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Les mer

12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

First annoncement and call for abstract

Les mer

To rapporter oversatt til engelsk

Victoria Cramer og Maria Knutzens rapporter fra 2014 er nå tilgjengelig på engelsk.

Les mer

Astrid Furres artikkel i Dagens Medisin

288 ungdommer ved ungdomspsykiatriske institusjoner ble utsatt for 4143 episoder med tvangsmiddelbruk i løpet av tre år. 

Les mer

Rapport: Tvangsmidler og skjerming i PH

Ny rapport fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst

Les mer

NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

Les mer

Fra forskningsprosjekt til teaterforestilling

Pasient Lars Erikson, 1898: «Her har vi bare en skrue løs og resten er bare pur ondskab», 

Les mer

Disputas: «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus» (20. mars)

Psykologspesialist Ragnar Urheim disputerer torsdag 20. mars for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus»

Les mer

TERMA er vinner av KLPs arbeidsmiljøpris 2013.

Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen er vinner av årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 med prosjektet «TERMA – Terapeutisk møte med aggresjon».

Les mer

Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987

Les mer

Gode tiltak som følger enheter med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler

Jesper Bak, psykiatrisk sykepleier og forsker ved St. Hans Hospital i Danmark, har publisert sine funn om hvilke tiltak som er assosiert med lavt bruk av mekaniske tvangsmidler ved psykiatriske enheter i Danmark og Norge.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG)

Publikasjoner:

Collection and analysis of data on the use of restraint and decisions concerning open-area seclusion in adult mental health care in 2012

Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2012

Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming

Characteristics of Adolescents Subjected to Restraint in Acute Psychiatric Units in Norway

Characteristics of patients frequently subjected to pharmacological and mechanical restriant - A register study in three Norwegian acute psychiatric wards

Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish–Norwegian Association Study

Tvangsmidler i psykiatriske akuttavdelinger. Hvordan brukes de og hva kjennetegner pasientene?

Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009

Mechanical and pharmacological restraints in acute psychiatric wards - why and how are the used?

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Mekaniske tvangsmidler og kjønn

Tvangsmiddelbruk er ikke behandling

Bruk av tvangsmidler i psykiatrisk akuttavdeling årene 1994 -1999. Høsten 2001. Hovedoppgave

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Association between patients’ gender, age and immigrant background and use of restraint - a two-year retrospective study at a Department of emergency psychiatry

Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse

Characteristics of psychiatric inpatients who experienced restraint and those who did not: A case-control study.