Stalking

SIFER forsker på stalking (personforfølgelse), og vi samarbeider internasjonalt med andre som forsker og jobber med samme tema.


Internasjonale studier viser at ca. ti prosent av befolkningen utsettes for stalking, og at dette kan gi fysiske og psykiske helseplager. Det kan også medføre store sosiale konsekvenser for ofrene. Studiene viser en sterk sammenheng mellom partnervold og stalking.

Offentlige personer utgjør en særskilt utsatt gruppe i forhold til stalking. De senere årene har det vært en økning av truende henvendelser til personer i sentrale stillinger i samfunnet i Norge, inkludert stortingspolitikere. Kunnskap om forekomst og typer av stalking mot en utsatt gruppe er sentrale elementer for å kunne forbygge den, både for helsepersonell og politi.

SIFER jobber med tematikken ved forskning, undervisning, og risikovurderinger. SIFER Sør-Øst har gjennomført en forskningsstudie på forekomsten av personforfølgelse i befolkningen høsten 2010, og forekomsten blant norske stortingsrepresentanter høsten 2012. Foreløpige tall fra disse studiene tyder på samme forekomst i Norge som i andre land slike undersøkelser er foretatt.

Stalking er et vedvarende og aktuelt problem, med store konsekvenser helsemessig og sosialt for dem det rammer. Stalking via elektroniske medier er økende både i Norge og i andre land, og gir nye utfordringer med hensyn til både forebygging, risikovurdering og risikohåndtering.

Ny manual tilgjengelig

SAM (Guidelines for Stalking Assessment and Management) er oversatt til Norsk.

Les mer

Ny bok: Vold mot kvinner

Kjersti Narud ved Sifer Sør/Øst har nettopp publisert sin nyeste bok - "Vold mot kvinner"

Les mer

Hver åttende kvinne forfølges

For første gang er omfanget av stalking kartlagt i Norge. Det er skremmende lesning, særlig for kvinner.

Les mer

Ny bok om “Stalking”

Svein Øverland, Sentral Fagenhet ved avdeling Brøset, har skrevet ny bok om Stalking

...

Les mer

Forskningsprosjekter:

Forekomsten av personforfølgelse (stalking) blant norske stortingsrepresentanter

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Stalking experiences reported by Norwegian members of Parliament compared to a population sample

Vold mot kvinner. Kjersti Narud (red.)

Stalking experiences and associated factors—A controlled population-based study from Norway

Stalking experiences and associated factors – a controlled population-based study from Norway