Seminar/kurs/møter


Her finner du en oversikt over aktuelle kurs, konferanser og møter i regi av SIFER og våre samarbeidspartnere.


Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Les mer

MAP -  møte med aggresjonsproblematikk

MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

Les mer

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2
-Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK-
29. august 2018 kl 10-15
Scandic St.Olavs plass -Oslo

Les mer

Kurs, seminar og konferanser i 2018

Dette er en oversikt over kurs, seminarer og konferanser som arrangeres av SIFER i 2018.
Velkommen!

Les mer

Nøttestadseminaret

Kompetansesenteret på Brøset har gleden av å invitere til seminar

Les mer

Fontene: Dette skaper gjengangere

En av ti innsatte er psykiske utviklingshemmede

Les mer

12th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

First annoncement and call for abstract

Les mer

IAFMHS - Call for papers

2017 IAFMHS Conference – Split, Croatia

Deadline for Submissions:  November 30, 2016 (11:59 PM, PACIFIC STANDARD TIME)

Les mer

PATRIARK er oversatt til norsk.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold.

Les mer

Partnerdrapsseminar på Hotel Opera

Den 3. februar 2016 gjennomførte Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst et fag- og forskningsseminar som markerte avslutningen på prosjektet Partnerdrap i Norge 1990 – 2012.

Les mer

Last call for abstracts on Sunday, 10. May!

On behalf of the scientific committee we would like to invite all professionals within the field of forensic psychiatry to submit an abstract to the 11th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry

Les mer

Påmelding til Sikkerhetsseminaret 2015 er åpnet

Sikkerhetsseminaret har blitt arrangert i en årrekke og har som hovedfokus å belyse fagfeltet sikkerhets – fengsels og rettspsykiatri.

Les mer

Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport avholdt 28. nov. 2014 i festsalen på Gaustad sykehus

Fredag 28. november 2014 ble det avholdt Åpent møte om Tilregnelighetsutvalgets rapport NOU 2014:10 i festsalen på Gaustad sykehus (OUS), Oslo.

Les mer

9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

The congress will be held in Copenhagen - Denmark from the 22nd till the 24th of October 2015

Les mer

Fagkonferansen 2014

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet

Les mer

Sikkerhetsseminaret 2014

Årets sikkerhetsseminar tilbyr ett aktuelt og spennende program for deg som jobber med mennesker i institusjon

Les mer

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

Les mer

TERMA er vinner av KLPs arbeidsmiljøpris 2013.

Divisjon psykisk helsevern Helse Bergen er vinner av årets arbeidsmiljøprosjekt 2013 med prosjektet «TERMA – Terapeutisk møte med aggresjon».

Les mer

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

Les mer

Sikkerhetsseminaret

Vi ønsker alle potensielle deltakere hjertelig velkommen til Tromsø fra 2. - 4 oktober 2013!
”Balansekunst -  mellom samfunnsvern og behandling”

Les mer

Slutt på hospiteringsprogram

Henrik Belfrage avslutter sitt engasjement ved Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Klinikken ser seg derfor ikke i stand til å fortsette med hospiteringsprogrammet.

Les mer

Snart kommer VIVO II

En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

Les mer

Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv

Møte: "Strafferettslig (u)tilregnelighet i et nordisk perspektiv" er et samarbeid mellom Norsk psykiatrisk forening, Utvalg for rettpsykiatri og SIFER Sør/Øst

Les mer

Sikkerhetsseminaret 2013

Avdeling for Sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har sammen med Sikkerhetsenheten ved Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til årets Sikkerhetsseminar 2013 i Tromsø.

Les mer

Prøveforelesning Tom Palmstierna

I forbindelse med Tom Palmstiernas tilsetting som professor II i medisin inviterer Det medisinske fakultet til prøveforelesning

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Rettspsykiatrisk Forum

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte onsdag 13. februar 2013 kl. 17.00 - 19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet. Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Les mer

Forskningsprosjekter:

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Sinnemestring Brøset

Publikasjoner: