Seksualisert vold

SIFERS arbeid med seksualisert vold har mange sider. Vi innhenter kunnskap, bygger opp kunnskap gjennom undervisning og forelesninger, og vi utvikler behandlingsprogram for seksuelle overgripere.


Begrepet omfatter alle former for seksuell vold mot barn og voksne, fra obskøne telefonoppringninger til voldtekt.

SIFER gjennomfører for tiden to store prosjekter om voldtektsmenn for å utvide kunnskapen om hvem disse mennene er - og hvordan overgrep kan forebygges.

Vi foreleser om seksuelle overgrep og overgripere ved blant annet universiteter og høyskoler, deriblant Politihøgskolen.

Det drives behandling i Bergen fengsel, i Åna fengsel (Stavanger) vil det bli igangsatt behandling høsten 2013, og i Trondheim utvikles det et behandlingsprogram for ungdom under 18 år som forgriper seg seksuelt. Vi er sentrale både i utviklingen og implementeringen av behandlingsprogrammene.

BASIS prosjektet - sluttrapport og konferanse

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst.

Les mer

Nytt poliklinisk program: PROTEUS

Psykologspesialist Svein Øverland leder det polikliniske programmet «PROTEUS» på Brøset/SIFER Midt

Les mer

Justisdepartementets konferanse om vold i nære relasjoner

Gikk du glipp av justiskonferansen 2016? Her kan du se den på nytt

Les mer

Disputas: Seksualforbrytere for 100 år siden

Forskning.no: Samfunnets syn på seksualforbrytere var ikke nådig. Var mennene i tillegg arbeidsledige og løsgjengere, ble de sett som særlig umoralske. 

Les mer

De er jo også mennesker

Eivind Myhre er stipendiat ved Sifer Midt og har tilhold i Kriminalasylet og Reitgjerdets arkiv for å studere seksualforbrytere. Les hans siste artikkel.

Les mer

Overgreps-ekspert kritisk til Helsetilsynets vurderinger

Dagbladet: Ikke tilstrekkelig at psykologer uten spesialkompetanse vurderer overgrepslegene som vil tilbake i jobb, mener seniorforsker Jim Aage Nøttestad ved Sifer Midt

Les mer

Ny bok: Vold mot kvinner

Kjersti Narud ved Sifer Sør/Øst har nettopp publisert sin nyeste bok - "Vold mot kvinner"

Les mer

Review: Terapi til pedofile gir ingen effekt

Effekten er lik null av psykologisk behandling når vi sammenligner seksuelle overgripere som forgriper seg mot barn på nytt med en kontrollgruppe som ikke har fått behandling

Les mer

Voldtekstmyter blant dommere

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Les mer

IAFMHS 2013

Welcome to Maastricht!: The IAFMHS Board of Directors and the 2013 Local Organizing Committee (LOC) are pleased to invite you to participate in the 13th annual IAFMHS conference.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Ungdom og seksuelle overgrep

Meta-analyse: Seksuelle overgripere mot barn

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

SARA-SV - Spousal Assault Risk Assessment: Short version

Registrering av politidata ved anmeldte voldtekter 1997-2010

Publikasjoner:

The prevalence of psychopathic personality disturbances among incarcerated youth:........

Vold mot kvinner. Kjersti Narud (red.)

Psychological Treatment of Sexual Offenders Against Children: A Meta-Analytic Review of Treatment Outcome Studies

”En beskrivelse av de sedelighetsdømte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i 2003”

”Forslag til innhold i felles basis for utredning av sedelighetsdømte”.

Family Relations and School Experiences in Criminal Recidivists with a Comorbid Substance Use Problem

Behandling av seksuelle overgripere med leuprorelin

SVR20, Vurdering av risiko for seksuell vold. Etter den canadiske orginalversjonen av D.P.Boer, S.D.Hart, R.Kropp&C.D.Webster.

Det interaktive fengsel. Om organisering av fengsel som behandlingsarena

Kognitiv atferdsmodifikasjon i behandling av seksualovergripere - Behandlingsmål og teoretisk rasjonale

Forensic issues in intellectual disability