Rus

Revisjon av faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy (IS-2661).

Helsedirektoratet har nå publisert faglig råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy. Nyutgivelsen er en revidering av rundskrivet IS-09/2007 "Vurdering av risiko for voldelig atferd – bruk av strukturerte kliniske verktøy" og vil erstatte disse.

Les mer

Nye nettsider for Bergenskonferansen

Bergen International Conference on Forensic Psychiatry har fått nye nettsider!

Les mer

Forskningsprosjekter:

Publikasjoner:

Alcohol use patterns in a Norwegian general population-based sample with special reference to socio-

Drinking patterns, psychological distress and quality of life in a Norwegian general population-base

Offenders with mental health problems and substance misuse: cluster analysis based on the Addiction Severity Index version 6 (ASI-6)