Psykisk utviklingshemning

SIFER jobber med en rekke tema som omhandler psykisk utviklingshemning i
tilknytning til strafferett og psykiatri.


Om lag 10 prosent av de rettspsykiatriske erklæringene er gjort med personer som har en psykisk utviklingshemning.

Blant straffedømte finner vi en like stor andel. Ny og pågående forskning viser at det sjelden blir tatt hensyn til denne funksjonsnedsettelsen, og at dagens tilbud om behandling/habilitering for disse menneskene ikke virker.

Identifikasjon av store lærevansker/ psykisk utviklingshemning er et vesentlig innsatsområde for SIFER. Kvalitet og perspektiv i tjenestene blir dernest
avgjørende for å lykkes bedre enn hva vi gjør i dag.

Fontene: Dette skaper gjengangere

En av ti innsatte er psykiske utviklingshemmede

Les mer

Jim Aage Nøttestad (1948-2016)

Psykologspesialist og seniorforsker Jim Aage Nøttestad gikk bort så alt for tidlig 28. september etter kort tids sykdom

Les mer

NRK: 1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet

Erik Søndenaa, forsker ved SIFER Midt i Trondheim, er intervjuet av NRK om innsatte i norske fengsler med psykisk utviklingshemming

Les mer

Hva kan vi lære av «Making a murderer»?

Kronikk: I rettshistoriens største skandaler finner vi tiltalte med lærevansker. Og de utgjør generelt 10 prosent av de dømte. Det fanger vi ikke opp på en god måte. 

Les mer

Kronikk: 360 graders risikovurdering og -håndtering

Av: Tor Arne Veie, Pål Birger Olsen og Erik Søndenaa fra Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg og Sifer Midt

Les mer

Seminar: Rettspsykiatriske problemstillinger vedrørende lovbrytere med psykisk utviklingshemming

Leger og psykologer som jobber med mennesker med utviklingshemming i habiliteringstjenester for voksne inviteres til et innføringsseminar om rettspsykiatri

Les mer

Fagkonferansen 2014

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet

Les mer

Utkast til retningslinje for samhandling SFTO/Påtalemyndighet

Et nytt utkast til retningslinjer mellom Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg (SFTO) og påtalemyndighet er under saksbehandling hos riksadvokaten

Les mer

Fagkonferansen 2013

Ja takk, begge deler! Samfunnets behov for beskyttelse eller individets behov for tiltak?

Les mer

Økt rettssikkerhet under politiavhør

Et politiavhør av en særlig sårbar person kan lett føre til misforståelser og i verste fall falske tilståelser. Det kan være nødvendig å ty til forenklinger, som endrer forståelsen av det som i utgangspunktet blir uttrykt. Å trygge rettssikkerheten til disse personene er krevende, men bør prioriteres fordi de utgjør en betydelig og hittil uidentifisert gruppe. Politiet kan fylle en nøkkelrolle i å avdekke og formidle deres vansker videre inn i straffesakskjeden.

Les mer

Forskningsprosjekter:

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming

Resilience and professional quality of life in staff working with people with intellectual disabilities and offending behavior in community based and institutional settings

Validation of the Norwegian version of the Hayes Ability Screening Index for Mental Retardation

Forensic issues in intellectual disability

The prevalence and nature of intellectual disability in Norwegian Prisons

Store Lærevansker blant fengselsinnsatte