Historie

Disputas: Seksualforbrytere for 100 år siden

Forskning.no: Samfunnets syn på seksualforbrytere var ikke nådig. Var mennene i tillegg arbeidsledige og løsgjengere, ble de sett som særlig umoralske. 

Les mer

De er jo også mennesker

Eivind Myhre er stipendiat ved Sifer Midt og har tilhold i Kriminalasylet og Reitgjerdets arkiv for å studere seksualforbrytere. Les hans siste artikkel.

Les mer

Åpning av museumsutstilling: Galskapens fengsel

Den 26. mai 2015 åpnet Norsk Rettsmuseum utstillingen Galskapens fengsel. 

Les mer

Romanifolket-/taterutvalget på besøk

Romanifolket-/taterutvalgets leder, Knut Vollebæk, besøker historieprosjektet og Prof. Øyvind Thomassen ved SIFER Midt for å høre om pasienter med romani-/taterbakgrunn.

Les mer

Fra forskningsprosjekt til teaterforestilling

Pasient Lars Erikson, 1898: «Her har vi bare en skrue løs og resten er bare pur ondskab», 

Les mer

1923-1945: Kastrering for frihet

Historieprosjektet: Ved å la seg kastrere frivillig ønsket de farlige mennene å bli ufarlige, med håp om å slippe ut av psykiatriske institusjoner og bli akseptert av samfunnet

Les mer

Disputas: «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus» (20. mars)

Psykologspesialist Ragnar Urheim disputerer torsdag 20. mars for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Forståelse av pasientaggresjon og forklaringer på nedgang i voldsrate ved Regional sikkerhetsavdeling, Sandviken sykehus»

Les mer

Nytt forprosjekt om historisk bruk av tvang

Kompetansesenteret ved Brøset har fått penger til å utvikle et PhD-prosjekt som skal studere bruk av isolasjon og tvangsmidler i sikkerhetspsykiatrien i perioden 1895-1987

Les mer

Nytt undervisningsemne i kriminalitet og psykiatri

Nytt 6000-emne i medisin, psykiatri, kriminalitet og samfunn 1800-2000, et samarbeid mellom institutt for historiske og klassiske fag, NTNU og Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset, St. Olavs hospital.

Les mer

Aktørseminar om Reitgjerdets nedleggelse

Reitgjerdet var en kjent anstalt i Trondheim for "særlige vanskelige og farlige pasienter". Etter å ha vært i drift fra 1923 ble institusjonen tilslutt nedlagt i 1987 etter mye kritikk og skandaler. Det har senere blitt beskrevet som et historisk skille i norsk psykiatri.

Les mer

Forskningsprosjekter:

TIG

Galskapens iscenesettelse: Psykiatrifaglige praksiser mellom kunnskapsproduksjon og helsearbeid

Galskapens fengsel: Musealt formidlingsprosjekt knyttet til sikkerhetspsykiatrien i det 20. århundret

The Mental Machine: Confinement of Criminal Insanity in Norway in the 20th Century

Publikasjoner:

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Sikring eller forvaring - refleksjoner over de nye særreaksjonene

A comparative and empirical analysis of practices in norwegian forensic psychiatry

Contemporary challenges in Norwegian Forensic Psychiatry, Expert Commentary

Penrose’s Law revisited: The relationship between mental institution beds, prison population and crime rate

Alvorlig sinnslidende i fengsel - noe må gjøres

Galskapens fengsel: Skisse til utstilling laget av arbeidsgruppe, 2011

Diagnosing the Criminal Insane in Norway, 1895-1915

Visualizing the Wings of History: Brøset - a Laboratory for Societal Change: the New and Old Challenge of (Re-)Designing the (Built) Environment

Patient Autonomy versus Risk Management: A Case Study of Change in a High Security Forensic Psychiatric Ward.

Effects of the Changes in Legislation Governing Offenders with Intellectual Disabilities in Norway: A Descriptive Study

Intellectual disability in the criminal justice system