ADHD

Forskningsprosjekter:

Andelen barn og unge som får ADHD-medisiner varierer betydelig mellom BUPer: Gir mer liberal eller restriktiv forskrivningspraksis bedre prognose?

Publikasjoner:

Motor Activity in Adult Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder