Tema

Ph.d kurs - Aggresjon, Vold og bruk av tvang

Skrevet av Steffen Stamnes / Sikkerhetspsykiatri / 16. May 2017

Aggresjon, vold og bruk av tvang dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien.

Emnet har et hovedfokus på den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet.

Tvangsbruk er i den sammenhengen den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet.

Noen av spørsmålene som skal besvares er:
-- Hva er aggresjon og vold?
-- Hvor høy er forekomsten av vold og drap i den såkalte normalbefolkningen og hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser?
-- Hva kjennetegner nære relasjoner der vold og drap forekommer?
-- Hvordan kan en gjøre risikoanalyser av vold og hvor presise er de?
-- Hvilke behandlingsmetoder kan brukes for aggresjon og vold?
-- Er bruk av tvangsmidler og skjerming «god behandling»?

EMNEANSVARLIG:
Stål Bjørkly, professor
Maria Knutzen, ph.d.
John Olav Roaldset, ph.d.
Solveig Karin Bø Vatnar, ph.d.

Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning.

Lenke til Ph.d studiet: Høgskolen i Molde

Lenke til emnebeskrivelsen: Emnebeskrivelse Høgskolen i Molde

PÅMELDING:
Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb.
Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb.

Søknadsfrist er 20. august 2017.