Sikkerhetspsykiatri

Et fagfelt som forholder seg til voldelige, alvorlig sinnslidende og/ eller seksuelle overgripere som befinner seg på en sikkerhetsavdeling. De kan være til fare for seg selv og/ eller andre.

SIFER jobber med forskning, fagutvikling og undervisning til hjelp for sikkerhetspsykiatrien. Å utvikle instrumenter for risikovurdering, samt behandlingsmodeller og -metoder er essensielt her.

Her kan du laste ned rapporten Sikkerhetspsykiatri i Norge 2015