Fengselspsykiatri

Et fagfelt som forholder seg til innsatte med psykiske helseproblemer. SIFER jobber med å utvikle metoder for å gi de innsatte best mulig hjelp – og utdanner og veileder ansatte i kriminalomsorgen.