Om SIFER Sør-Øst

Kompetansesenteret har følgende oppgaver:
Forskning, langsiktig kompetanse- og fagutvikling, veiledning, kompetanse- og informasjonsspredning. Dette skal vi gjøre innenfor våre tre hovedfunksjonsområder; sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Senteret skal betjene alle ansatte innenfor disse rammene i Helse Sør-Øst.

Kompetansesenteret SIFER Sør-Øst er organisert som en enhet i Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Årlig melding 2017-2018 fra SIFER Sør-Øst kan du laste ned ved å følge denne linken