Om SIFER Midt/Nord

Velkommen til kompetansesenteret  for sikkerhets-, fengsel- og rettspsykiatri for Helse Midt og Helse Nord.

Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri er én av fire seksjoner ved Avdeling Brøset, som igjen er én av flere eksterne avdelinger ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Kompetansesenteret har ansvar for undervisning, forskning og fagutvikling innenfor tre likestilte fagområder: Sikkerhetspsykiatri, Fengselspsykiatri, Rettspsykiatri.

Kjerneoppgaven er sikkerhets- og farlighetsproblematikk tilknyttet alvorlige psykiske lidelser og avvik, herunder sedelighetsforbrytelser og seksualisert vold. Kompetansesenteret jobber i et tverrfaglig miljø og består av medarbeidere fra ulike faggrupper med høy kompetanse innen sine fagfelt

Årsrapport fra SIFER Midt/Nord