SIFER Vest

Besøksadresse:

Sandviksleitet 1

Postadresse:

Klinikk sikkerheitspsykiatri
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
5021 Bergen

E-post: forensic@helse-bergen.no
Telefon: 55 95 83 06