SIFER Sør-Øst

Besøksadresse:

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst
Sognsvannsveien 21
Bygg 7
0372 Oslo

Postadresse:

Pb. 4959 Nydalen
0424 Oslo

E-post: post.kps@ous-hf.no
Telefon: 220 29 220