SIFER Midt/Nord

Besøksadresse:

St. Olavs Hospital,
Divisjon Psykisk Helsevern,
avdeling Brøset

Postadresse:

Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

E-post: post@broset.no
Telefon: 72 82 35 50
Fax: 72 82 36 67