SIFER Midt/Nord

Besøksadresse:

St. Olavs Hospital,
Divisjon Psykisk Helsevern,
avdeling Brøset

Postadresse:

Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

E-post: post@broset.no
Telefon: 72 82 35 50
Fax: 72 82 36 67

SIFER Vest

Besøksadresse:

Sandviksleitet 1

Postadresse:

Klinikk sikkerheitspsykiatri
Kompetansesenter for sikkerhets:fengsels og rettspsykiatri
5021 Bergen

E-post: forensic@helse-bergen.no
Telefon: 55 95 83 06

SIFER Sør-Øst

Besøksadresse:

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst
Sognsvannsveien 21
Bygg 7
0372 Oslo

Postadresse:

Pb. 4959 Nydalen
0424 Oslo

E-post: post.kps@ous-hf.no
Telefon: 220 29 220