Publikasjoner

Finn publikasjon

Vurdering av voldsrisiko i henhold til straffeloven og psykisk helsevernloven

Tidskrift for Norsk Psykologforening. 40; s 218 | 2006