Publikasjoner

Finn publikasjon

Mons Bendixen Siri Helle Tor Langbach Kirsten Rasmussen

Voldtektsmyter og kjønnssjåvinisme blant norske lekdommere og fagdommere

Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 51, nummer 1 | 2014

Sammendrag

Dommeres stereotypisk oppfatninger av kvinner og av ofre for voldtekt kan ha betydning for deres vurdering av et offers troverdighet, ansvar og skyld under en rettsak. Denne artikkelen ser på sjåvinistiske oppfatninger om kvinner og såkalte voldtektsmyter blant lekdommere og fagdommere i Norge.

Rape myths and sexism among Norwegian judges:

Rape myths exist in all cultures. For female rape victims who appear before the court, such myths and attitudes among judges can be an obstacle in their struggle for credibility. The present study explores the acceptance of rape myths and sexism among 48 court and 243 lay judges in Norwegian courts. The results showed an overall low acceptance for rape myths both among court and lay judges. Male judges scored higher than female judges on measures of sexism, and older judges reported sexism. The acceptance of rape myths was lower in male judges than in a comparable representative reference group. Rape myth acceptance was strongly associated with sexism. Whether these attitudes influence the judgements in court should be further explored in naturalistic studies.