Publikasjoner

Finn publikasjon

“Vold blant inneliggende pasienter i en landsdekkende spesialavdeling i psykisk helsevern for ungdom”

Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2010, Volum 47, s. 491-496 | 2010

Sammendrag

Vold blant pasienter med psykotiske lidelser i ungdomspsykiatrien er mangelfullt undersøkt. Som den første i Norge gir den foreliggende undersøkelsen en systematisk gjennomgang av vold i en ungdomspsykiatrisk psykoseavdeling.