Notice

Undefined index: file_id

ee/EllisLab/Addons/file/ft.file.php, line 419 show details

Utilregnelighet “under radaren”? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie / SIFER

Publikasjoner

Finn publikasjon

Utilregnelighet “under radaren”? Gjenopptakelseskommisjonens vurdering av saker med tvil om tilregnelighet - en pilotstudie

Lov og Rett. Vol 51, nr. 5 | 2012

Sammendrag

Artikkelen analyserer et tilfeldig utvalg av 49 avgjørelser fra Gjenopptakelseskommisjonen
der en ny rettspsykiatrisk vurdering av domfeltes tilregnelighet
har vært sentral. Det spesielle i de sakene som kommisjonen behandler, er at
det domfelte forhold ofte har skjedd mange år tilbake i tid, gjennomsnittlig syv
år, i noen tilfeller så mye som 30 år tilbake. De rettspsykiatrisk sakkyndige må
følgelig også skue langt tilbake i tid for å vurdere domfeltes tilregnelighet på
tiden for den første påklagede handlingen. Et annet funn er at i de fleste av de
gjenåpnede sakene ble utilregnelighet ikke drøftet i den opprinnelige dommen.
Vår tese er at saker hvor gjerningspersonen har en psykoseproblematikk
i noen tilfeller går under radaren uten å bli oppdaget