Publikasjoner

Finn publikasjon

Utilregnelige kovbrytere med samfunnsskadelig aktivitet som ikke gir grunnlag for strafferettslig særreaksjon

Tidsskrift for Strafferett. Volum 7 (1): s. 5-15 | 2007