Publikasjoner

Finn publikasjon

Tvangsmidler, relasjoner og krenkelse

Hertervig forlag. Stavanger. 2005. s.177-190.Opjordsmoen, S., Vaglum P., Bloch Thorsen G.R (red.).I boken: Oss i mellom. Om relasjonens betydning for mental helse. | 2005