Publikasjoner

Finn publikasjon

SVR20, Vurdering av risiko for seksuell vold. Etter den canadiske orginalversjonen av D.P.Boer, S.D.Hart, R.Kropp&C.D.Webster.

. | 2004