Publikasjoner

Finn publikasjon

Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kapittel i lærebok i psykiatri for høgskolestudenter, Oslo: Gyldendal Akademisk. | 2009