Publikasjoner

Finn publikasjon

Screening for psykisk utviklingshemning hos voksne

Tidsskrift for den Norske Lægeforening. volum 130 (15), 1475-1477 | 2010

Sammendrag

Bakgrunn. Å finne de riktige tiltakene
for en person med psykisk utviklingshemning
er ofte betinget av at diagnosen
er stilt. Formålet med artikkelen
er å belyse hvorvidt Hayes Ability
Screening Index (HASI) egner seg for
å fastslå psykisk utviklingshemning
hos voksne.
Materiale og metode. Artikkelen er
basert på tre tidligere studier der HASI
er søkt validert – et poliklinisk utvalg
som var henvist for nevropsykologisk
spesialistvurdering, et utvalg av fengselsinnsatte
og et utvalg av pasienter
i sengeposter ved distriktspsykiatriske
sentre.
Resultater. Utvalget totalt besto av
264 personer. HASI korrelerte statistisk
signifikant med anerkjente og mer
omfattende instrumenter for vurdering
av intellektuell fungering (Wechslertester)
(r = 0,73, p < 0,001). Med en
grenseverdi på 85 hadde HASI en sensitivitet
på 97 % og en spesifisitet på 61 %
i forhold til IQ < 70.
Fortolkning. HASI gir få falskt negative
utfall, men mange falskt positive. Dette
medfører at indikasjonen om psykisk
utviklingshemning blir knyttet til altfor
mange, ettersom et positivt screeningresultat
skal følges opp med grundigere
kartlegging.