Publikasjoner

Finn publikasjon

Pål Grøndahl Cato Grønnerød Ulf Stridbeck

Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte

Lov og Rett. Vol 53 (5): s.273-283 | 2014

Sammendrag

Artikkelen presenterer to studier om juristers og rettspsykiatrisk sakkyndiges syn på hverandres oppgaver og fremtreden i retten.
I 2011 svarte 157 strafferettsjurister og 107 rettspsykiatrisk sakkyndige på et spørreskjema, og denne artikkelen er en oppsummering
av våre funn, som er internasjonalt publisert. Undersøkelsene viser at strafferettsjurister og sakkyndige i hovedsak er tilfreds med hverandre,
og at eventuelle vanskeligheter knyttet til norsk rettspsykiatri ikke ligger i et generelt dårlig samarbeidsklima mellom jurister og sakkyndige.