Publikasjoner

Finn publikasjon

Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging I.M.Råkil(red) Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus

Universitetsforlaget. pp. 146-147 | 2002