Publikasjoner

Finn publikasjon

Pål Grøndahl Ulf Stridbeck

Rettspsykiatriske beretninger - om sakkyndighet og menneskeskjebner

Gyldendal akademisk. | 2015