Publikasjoner

Finn publikasjon

Pål Grøndahl

Rettspsykiatri i støpeskjeen

Aftenposten - Meninger. | 2013

Sammendrag

Alle de nedsatte utvalgene kan gi norsk rettspsykiatri et nødvendig løft. Men det er samtidig en risiko for at intet skjer dersom forslagene spriker i alle retninger.