Publikasjoner

Finn publikasjon

Stål Bjørkly Pål Grøndahl

Psykose og vold: Forskning med relevans for utredning av tilregn

Tidsskrift for norsk psykologforening. Volum 53. (3): s. 212-219 | 2016

Sammendrag

Sammenhengen mellom psykose og vold skyldes i hovedsak det emosjonelle ubehaget som følger av forfølgelsesforestillinger og kommanderende stemmer. Denne kunnskapen bør ha en sentral plass i vurderinger av tilregnelighet.