Publikasjoner

Finn publikasjon

Geirmund Skeie Erik Søndenaa

Psykisk helsearbeid og psykisk utviklingshemning: Et viktig fordypningsemne for masterstudium i psykisk helsearbeid

Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 7 • Nr. 4, 330-337 | 2010

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver psykisk helsearbeid overfor personer med psykisk utviklingshemning, og
belyser noen av de sidene som setter dette arbeidet i en særstilling. Den historiske og politiske utviklingen
med utredninger, prioriteringer og utforming av tjenester er grundig beskrevet. Begrunnelse
for å gi denne målgruppa et særlig fokus ved å styrke et sett av kunnskaper som øker tilgjengelighet
og kvalitet i psykisk helsearbeid er gitt i argumentet om å etablere et fordypningsemne på mastergradsnivå.