Publikasjoner

Finn publikasjon

Kjersti Narud Pål Grøndahl

Praktisk psykiatri. Alv A. Dahl og Trond F. Aarre (red). Kap 25 Rettspsykiatri.

Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1172-2 | 2012