Publikasjoner

Finn publikasjon

Når siktede ikke husker drapet: Hva gjør de rettspsykiatrisk sakkyndige?

Tidsskrift for strafferett. Vol 10 nr 2 s. 139 - 154 | 2010

Sammendrag

Artikkelen er en norsk bearbeidet utgave av: A study of amnesia in homicide cases and forensic psychiatric experts' examination of
such claims. Se publikasjonsliste