Publikasjoner

Finn publikasjon

Mental disorder and violence in the mental health and the correctional system: different services with overlapping challenges? Doctoral thesis

Faculty of Medicine, University of Oslo. | 2010

Sammendrag

Selv om det psykiske helsevern og kriminalomsorgen har vært atskilte tjenester  gjennom snart to århundrer, tar begge seg av avvikende atferd. Voldsatferd kan lede til plassering  i fengsel eller psykiatrisk institusjon, etter utøverens psykiske tilstand. Avhandlingen tar for seg grenseoppgangen mellom de to tjenestene, der det i denne sammenhengen er betydelige overlappinger. Når det gjelder risiko for vold både fra mentalt syke pasienter og personer uten slik sykdom, beskriver avhandlingen forskjellige former for sjekklister og deres utvikling gjennom de siste ti-årene. Ett instrument, brukt til screening for voldsrisiko, er utviklet ved doktorandens arbeidssted, og utvikling og validering av dette har en relativt sentral plass i avhandlingen