Publikasjoner

Finn publikasjon

Lovbrudd begått av mennesker med utviklingshemning

Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Volum 47, 322-325 | 2003

Sammendrag

Nye studier viser at typer lovbrudd begått av personer
med utviklingshemning ikke skiller seg vesentlig
fra lovbrudd begått av andre. Personer med utviklingshemning
er likevel overrepresentert i fengsler, noe som byr på store
utfordringer for hele strafferettskjeden.