Publikasjoner

Finn publikasjon

Kommunenes bruk av habiliteringstjenesten for voksne etter ansvarsreformen

Tidsskrift for Norsk Psykologiforening. Vol.10, 979-987 |